Bosch เครื่องฉลุ / ทำบัว / เซาะร่อง / เร้าเตอร์


                   

 

   

เครื่องเซาะร่อง GMR 1 Bosch

 

     

 

   

 

 

   

 

 

   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท