Dewalt สว่านกระแทก(โรตารี่) 

 

สว่านโรตารี่ 3 ระบบ Dewalt D25123K

 

   

สว่านโรตารี่ 13 mm.650W DWD024K Dewalt

 

   

สว่านโรตารี่ 2 ระบบ 26 mm. D25122K Dewalt

 

   สว่านโรตารี่ 3 ระบบ 32 mm. D25404 Dewalt

 

   

สว่านโรตารี่ งานหนัก 48 mm. D25711K Dewalt

   

   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท