Dewalt สว่านไขควงไฟฟ้าไร้สาย 

 

 

สว่านแบตเตอร์รี่ไร้สาย 14.4V Dewalt DC733KA

 

   

สว่านแบตเตอร์รี่ไร้สาย 9.6V Dewalt DC750KA

 

     

สว่านแบตเตอร์รี่ไร้สาย 10.8V Dewalt DCD710S2

   

 

 

   

 


   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท